Bookmark and Share

"ยังไง เราก็ต้องมา"สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯมัสยิดกลางปัตตานีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงสวมเครื่องแบบทหารบก เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่าน ระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางปัตตานี โดยผู้ที่เข้ารับรางวัล ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย นายมูฮัมหมัด ฮายีมูซอ ชาวจ.นราธิวาส ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง น.ส.กัลยาณี มุนิ ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นตัวแทน 14 จังหวัดภาคใต้ไปทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อหาผู้แทนไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป

ในการนี้ นายประสานศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี และตัวแทนจุฬาราชมนตรี ได้ขอดุอาว์ เสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งราชฎรในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันผผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องแต่งกายมุสลิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ น้ำบูดู และข้าวเกรียบปลา ปฏิสัธารกับประชาชนที่มารับเสด็จฯ ด้วยพระพักตร์ที่แจ่มใส 

ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการเตรียมการรับเสด็จฯ ทาง ข้าราชการและประชาชน ชาวปัตตานี ไม่มั่นใจว่า พระองค์จะเสด็จ หรือไม่  หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ สวรรคต แต่ทีมงานส่วนพระองค์ที่ลงพื้นที่ ได้บอกกับ ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นที่ ถึงพระราชประสงค์ที่ว่า "ยังไง เราก็ต้องมา"

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 5821 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 7 + 10 =
ความคิดเห็น :