Bookmark and Share

สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง

องค์กรสิทธิเด็กห่วงยุคมนุษย์กล้องครองเมืองถ่ายโพสต์แชร์คลิปเด็กถือเป็นการละเมิดสิทธิเพิ่มความเสี่ยงไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต ชี้ผิดกฎหมายมีโทษอาญาเตือนผู้ใช้โซเชียลเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10 โมงที่โรงแรมเอเชียมนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรสื่อและสาระงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีเสวนาสิทธิเด็กในยุคมนุษย์กล้องครองเมืองโดยมีหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน


#นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่าสถานการณ์ถ่ายโพสต์แชร์คลิปเด็กในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะยังไม่รู้เท่าทันว่าเป็นการละเมิดสิทธิหลายเหตุการณ์เป็นภาพความรุนแรงสร้างความสะเทือนใจหดหู่ส่งผลทั้งจิตใจทั้งผู้รับสื่อและผู้ถูกกระทำเป็นอย่างมาก หลายเหตุการณ์เด็กถูกนำมาสร้างเป็นช่องทางเพื่อหาผลประโยชน์ ขณะที่ผู้ถ่ายโพสต์แชร์กลับมองเป็นเรื่องสนุกสนานขำขันน่ารักโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะตามมา หลังถูกเผยแพร่ออกไปและถูกแชร์จำนวนมาก ยิ่งในคลิปเปิดเผยข้อมูลของเด็กอาจเป็นความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งมันจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าจะถูกลบแล้วก็ตาม

#แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกอยากโชว์ความน่ารักของลูกอาการถ่ายคลิปเด็กในอิริยาบถต่างๆพร้อมกับระบุตัวตนแล้วนำมาโพสต์หรือแชร์ จนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลถือเป็นการทำร้ายเด็กเกิดความเสี่ยงทำให้เด็กไม่ได้รับความปลอดภัย ขณะเดียวกันตัวเด็กเองก็ไม่ได้รู้สึกดีกับภาพที่ถูกโพสถูกแชร์เพราะเขาไม่มีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อโตขึ้นจะเกิดความรู้สึกไม่ดี กล่าวว่าเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกอยากโชว์ความน่ารักของลูกอาการถ่ายคลิปเด็กในอิริยาบถต่างๆพร้อมกับระบุตัวตนแล้วนำมาโพสต์หรือแชร์จนคืนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลถือเป็นการทำร้ายเด็กเกิดความเสี่ยงทำให้เด็กไม่ได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันตัวเด็กเองก็ไม่ได้รู้สึกดีกับภาพที่ถูกโพสถูกแชร์เพราะเขาไม่มีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อโตขึ้นจะเกิดความรู้สึกไม่ดีเมื่อได้เห็นคลิปนั้น

แม้จะไม่มีเจตนาแต่เมื่อไหร่ที่โพสต์นี้แชร์ภาพออกไปคิดแค่เพียงอยากแกล้งเด็กถ่ายเล่นสนุกสนานมันจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายเด็กเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ชีวิตอีกทั้งเด็กจะไม่รู้ถึงการปกป้องตัวเองจนมองเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดการโพสต์ต่างๆ ดังนั้นทุกอย่างควรมีขอบเขตระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีซึ่งในต่างประเทศเค้าจะเข้มงวดปกป้องสิทธิเด็กอย่างมากและพ่อแม่ก็ไม่ยอมหากมี คนถ่ายคลิปที่ไม่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์เอาตามกฎเอาผิดตามกฏหมายได้ แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าว

#ขณะที่นายสรรพสิทธิ์... ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กกล่าวว่าจากการเผยแพร่คลิปเด็กเช่นพ่อแกล้งกินแมลงยั่วยวนให้เด็กขยะแขยงจนเด็กอาเจียนออกมา หรือคลิปที่มาแกล้งเอาตะปูเสียบนิ้วตัวเองดึงเข้าดึงออกเพื่อพิสูจน์ว่าลูกจะเป็นห่วงตัวเองหรือไม่คลิปครูให้นัก เรียนตราบหน้าเสาธงพฤติกรรมลักษณะนี้ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กโดยตรงทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เกิดความกลัว ยิ่งการนำมาเผยแพร่เป็นการกระทำซ้ำเป็นการตอกย้ำประทับตาบัตรให้แก่เด็กในทางกฎหมายมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 และหากนำหลักตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเช่น มาตรา 22 การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก มาตรา 23 บัญญัติถึงบทบาทของผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาและการป้องคุ้มครองความปลอดภัย จากอันตรายต่างๆ มาตรา 26 ที่บัญญัติถึงการห้ามไม่ให้บุคคลต่างๆกระทำต่อเด็กทั้งการทำร้ายร่างกายการไม่ดูแลจนเด็กมีพฤติกรรมความประพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝ่าฝืนถือเป็นความผิดที่มีโทษเช่นเดียวกับ มาตรา 27 ที่มีโทษทางอาญาหากเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจนส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งนี้ยังมีความผิดตามกฏหมายคอมพิวเตอร์อีกด้วย

#พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามการโพสต์การแชร์เป็นเรื่องขำๆ สนุกสนาน แต่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการเลี้ยงดูลูกแคร์ความรู้สึกลูก อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่ประโยชน์ จะสร้างความเดือดร้อนให้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้มีช่องโหว่เพียงแต่ขาดการนำไปปฏิบัติ ที่สำคัญรัฐบาลยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาทางได้ถึงดูแลเด็กก่อนคลอดหลังคลอด แต่ยังไร้ระบบส่งต่อไม่มีกลไกหรือบุคคลที่ดูลรับปิดชอย่างชัดเจน อีกทั้งบุคลากรยังขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะดำเนินงานไปในทางที่ควรจะเป็น ส่วนมาตรการทางสังคมทุกคนจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ ขณะที่เด็กเองต้องได้รับการพัฒนาทักษะเสริมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยนายสรรพสิทธิ์กล่าว

#สิทธิเด็กในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 748 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 31 + 86 =
ความคิดเห็น :