Bookmark and Share

“ยังไง เราก็ต้องมา” สมเด็จพระบรมฯเสด็จปัตตานีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงสวมเครื่องแบบทหารบก เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่านระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางปัตตานี โดยผู้ที่เข้ารับรางวัล ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย
นายมูฮัมหมัด ฮายีมูซอ ชาว จ.นราธิวาส ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง น.ส.กัลยาณี มุนิ ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นตัวแทน 14 จังหวัดภาคใต้ไปทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อหาผู้แทนไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป
ในการนี้นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี และตัวแทนจุฬาราชมนตรี ได้ขอดุอาว์ เสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งราชฎรในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องแต่งกายมุสลิมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ น้ำบูดูและข้าวเกรียบปลา ปฏิสันธารกับประชาชนที่มารับเสด็จฯ ด้วยพระพักตร์ที่แจ่มใส ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการเตรียมการรับเสด็จฯ ทางข้าราชการและประชาชน ชาวปัตตานีไม่มั่นใจว่าพระองค์จะเสด็จหรือไม่ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่ทีมงานส่วนพระองค์ที่ลงพื้นที่ ได้บอกกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ถึงพระราชประสงค์ที่ว่า “ยังไง เราก็ต้องมา”

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 59 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 485 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 40 + 84 =
ความคิดเห็น :