Bookmark and Share

คนสุราษฎร์ฯผนึกกำลังสู้ เลือกกรรมการอิสลามจังหวัดเดือด!

คนสุราษฎร์ฯผนึกกำลังสู้ 
เลือกกรรมการอิสลามจังหวัดเดือด! 

แกนนำมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังส่งทีมสมัคร “คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด” ที่กำลังจะหมดวาระ “ขจัดอิทธิพลคนนอก” ภายใต้สโลแกน คนสุราษฎร์ฯเพื่อชาวสุราษฎร์

ในปลายปี 2560 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบางส่วนจะหมดวาระลงจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้หลายจังหวัดเริ่มมีการหาเสียงเพื่อสร้างคะแนนนิยม สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 39 จังหวัดที่มี “คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด” ที่จะหมดวาระเช่นเดียวกัน กระบวนการหาเสียงเป็นไปด้วยความเข้มข้น 

กอจ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่มีกฎหมายการบริหารกิจการอิสลาม 2540 ตกอยู่ภายใต้การนำของ “เขตรัฐ เทพรัตน์” ยึดกุมทั้งกรรม การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและตำแหน่งในกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดย “เขตรัฐ” นั้น เป็นชาวจังหวัดสงขลาที่เข้ามาทำธุรกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ “สร้างสมบารมี” จนสามารถสร้างอิทธิพลต่อ “ผู้นำมัสยิด” ในหลากหลายรูปแบบ ได้รับการเลือกตั้ง เป็น “กรรมการกลางฯ” มาโดยตลอด 

“เขตรัฐ” พ้นจากตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามฯ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ แต่ส่ง ต่อตำแหน่งให้กับลูกเขย “รอมฎัน หาสาเมาะ” คนปัตตานี รับตำแหน่ง “ประธานคณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ขณะที่ ตำแหน่งกรรมการกลางฯ ตัวแทนกอจ.สุราษฎร์ฯ เป็นของ “สมนึก เหมประพันธ์” อดีต ข้าราชการกรมปศุสัตว์ และเป็นอิหม่ามมัสยิด “ยาเมี๊ยะ” ต.ท่าทองใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี  

การบริหารกิจการอิสลามในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของ “เขตรัฐ” ในช่วงที่ผ่านมา ถูกมองจากบางฝ่ายว่ามีความไม่โปร่งใสบ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนบ้าง มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง แต่เป็นการพูดกันภายใน ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีความไม่โปร่งใสอย่างไรหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนสุราษฎร์ฯอึดอัด ก็คือ ทำไมต้องให้คนนอกที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวสุราษฎร์ฯ มาบริหารคนสุราษฎร์ฯ ทั้งที่คนสุราษฎร์ฯ มีคนที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก แต่ไม่มีโอกาสเข้ามาทำงานบริหารกิจการอิสลามของจังหวัดบ้านเกิด ทำให้เกิดการรวมตัวของแกนนำมุสลิมจำนวนหนึ่ง ขยายความคิดว่า กิจการของมุสลิมสุราษฎร์ ควรให้คนสุราษฎร์ฯ บริหารกันเอง ปลอดจากอิทธิพลของคนนอกอย่างสิ้นเชิง 

ทีมสุราษฎร์ฯ มี “คุณสมนึก เหมประพันธ์”
คนคุณภาพของชาวสุราษฎร์ฯ ที่มีความรู้ด้านศาสนา มีทักษะในการบริหาร และเป็นอดีตข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เป็น”ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยมีบุคลากรคุณภาพที่เป็นชาวสุราษฎร์ฯ ทั้งที่อาศัยอยู่จังหวัดสุราษฎร์และต่างจังหวัดมาช่วยทำงาน สร้างคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับทีมสุราษฎร์ฯ 

“คนสุราษฎร์ฯ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะทำงานให้กับคนสุราษฎร์ ผมได้ดึงบุคคลเหล่านี้เข้ามาช่วยทำงาน เพื่อสร้างสรรค์มุสลิมสุราษฎร์ฯ ที่ผ่านมามุสลิมสุราษฎร์มีปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาด้านศาสนา ทำให้การประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักศาสนาจำนวนมาก เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง พวกเรามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมุสลิมสุราษฎร์ฯ” สมนึก เหมประพันธ์ กล่าว 

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เลือกตั้งโดยอิหม่ามประจำมัสยิด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมัสยิดจำนวน 44 แห่งกระจายทั่วจังหวัด ที่หนาแน่นอยู่ที่อ.ไชยา ท่าชนะ และกาญจนดิษฐ์ แต่ด้วยเงื่อนไขให้ “อิหม่าม” เป็นคนเลือกกอจ. จึงไม่ง่ายที่ทีมสุราษฎร์ฯ จะปักธงสำเร็จได้ง่าย เพราะฝ่าย “เขตรัฐ”  ได้ตั้งทีมขึ้นสู้ แต่แว่วว่าลูกเขยอาจจะขอไม่รับตำแหน่ง แต่ก็มีนโยบายที่จะสืบแทน  ฝ่าย “เขตรัฐ” อาจจะเสียเปรียบที่ตัว “เขตรัฐ” ไม่สามารถลงสนามได้ การทำงานของลูกเขยก็ไม่ค่อยเข้าตาบรรดาอิหม่ามมากนัก ด้วยอายุยังน้อย ขาดประสบการณ์ในการบริหาร แต่ฝ่าย “เขตรัฐ” ก็มีข้อได้เปรียบที่ได้บริการกอจ.สุราษฎร์ฯ มายาวนาน มีความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกับ “อิหม่าม” ในหลายมัสยิดมายาวนาน การจะฉีกตัวออกมาอยู่กับคนใหม่ หลายคนจึงทำใจได้ยาก   

ทั้งหลายทั้งปวงคงต้องพิสูจน์กันในวันเลือกตั้งว่าอิหม่ามทั้ง 44 มัสยิด จะเทใจให้คนสุราษฎร์ฯ ด้วยกัน หรือยังให้โอกาสคนนอก หรือเครือข่ายคนนอก เข้ามาบริหารกิจการอิสลามในจังหวัด

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมกราคม 2560 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 509 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 66 + 99 =
ความคิดเห็น :