Bookmark and Share

เมาลิดกลาง 1438 กุรอ่านเปลี่ยนใจคน ฮาลาลเปลี่ยนชีวิต

เมาลิดกลาง 1438
กุรอ่านเปลี่ยนใจคน  ฮาลาลเปลี่ยนชีวิตการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1438 เน้นตีมกุรอ่านเปลี่ยนแปลงหัวใจคน นำไปสู่การสร้างความเข้าใจอิสลาม ลดความขัดแย้งในสังคม แต่ยังให้ความสำคัญของฮาลาล เน้นการสร้างฮาลาล 4.0

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 เปิดเผยว่า  การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้จะเน้นเรื่องอัลกุรอ่านกับเรื่องฮาลาล 
ตามสโลแกน “นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านสู่วิถีฮาลาล” เป็นการนำอัลกุรอ่านมาเชื่อมกับฮาลาล จากบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในภาพรวมของโลกจากความไม่เข้าใจมุสลิมมากขึ้น ดูจากบรรยากาศในสหรัฐฯ ที่มีประธานาธิบดีที่ไม่เข้าใจมุสลิม มีการเหมารวมกุรอ่านคืออัลเลาะฮ์ เพราะเป็นดำรัสของอัลเลาะฮ์ ในอดีตอัลกุรอ่าน

เคยเปิดหัวใจคน “ซูเราะห์ ฏอฮา” เคยเปิดหัวใจ ท่านอูมัร อิบนิคอยต๊อบ จากความไม่เข้าใจมุสลิม และท่านอุมัรก็มีความร้ายกาจกับมุสลิม เป็นคนก้าวร้าว เป็นนักเลงที่ทำร้ายมุสลิม นบีได้ขอดุอาว์จากอัลเลาะฮ์ให้เปลี่ยนหัวใจท่านอุมัร และอัลกุรอ่าน ซูเราะห์ฏอฮา ก็ได้เปลี่ยนหัวใจท่านอุมัร 

“ในโลโก้ของงานเมาลิดมีอักษรมูฮัมหมัดอยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยซูเราะห์ฏอฮา อายะห์ 1-5 และในบนเวทีจะเขียนซูเราะห์ฏอฮา เป็นการแสดงให้เห็นว่า ใช้บารมีกุรอ่านเปลี่ยนใจคน ใช้ศักยภาพของกุรอ่านมาสร้างความเข้าใจสังคมโลก”

นอกจากนี้จะมีนำอัลกุรอ่านอายุ 500-1,000 ปี ที่เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มาแสดงในงานด้วย สะท้อนให้เห็นว่ากุรอ่านได้เข้ามาในภูมิภาคนี้นับ 1,000 ปีแล้ว ดร.วินัย กล่าวว่า เกี่ยวกับอัลกุรอ่านจะมีการแสดงภาพอัลกุรอานิคอาร์ทมาแสดง
ให้เห็นว่า อิสลามเต็มไปด้วยศิลปะไม่ได้แห้งแล้งศิลปะตามที่มีการพูดกัน ซึ่งอัลกุรอานิคอาร์ท เป็นตัวพิสูจน์ว่าศิลปะอิสลาม ลึกซึ้ง ละเอียด อ่อนโยน สวยงามและมีสีสัน จะมีการนำเสนอศิลปะของอัลกุรอ่าน โดยจะตกแต่งฮอลล์ทั้งฮอลล์ด้วยอัลกุรอ่านจากปกติที่ตกแต่งเฉพาะหน้าเวที เมื่อเข้าไปจะรู้สึกเลยว่าอยู่ในมัสยิด สะท้อนภาพว่ากุรอ่านมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่าสูง

ส่วนที่ 2 เป็นการนำกุรอ่านมาเชื่อมกับฮาลาล-ฮารอม ใช้ซูเราะห์อัลมัยอิดะห์ อายุที่ 3 ถูกประทานลงมาในวันวูกุ๊ฟ ที่มี 2 อีด คือ เป็นวันศุกร์ และวันวูกุ๊ป เป็นวันที่หลังจากรอซูลฯมีคุตบะห์ ในอารอฟะห์เสร็จ ก็มีวะยูลงมา ระบุว่าอิสลามสมบูรณ์แล้ว ความเมตตาครบถ้วนแล้ว เราได้ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้า ซึ่งก่อนหน้านั้นกุรอ่านที่ลงมาจะพุดถึงฮารอม สิ่งใดบ้างที่เป็นฮารอม แสดงให้เห็นว่า เรื่องฮาลาลฮารอมเป็นหัวใจหลัก หลังจากฮาลาลฮารอมครบถ้วนอิสลามจึงสมบูรณ์ แสดงให้เห็นความสำคัญเรื่องฮาลาลฮารอม 

“ฮาลาลเป็นเรื่องของซุนนะห์  ที่เป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ เป็นซุนนะห์ เป็นมรดกจากรอซูลุลเลาะฮ์ ซึ่งฮาลาล นอกจากจะมีคุณค่าทางใจแล้ว ยังมีค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่า ตลาดฮาลาลในโลกประมาณ 1.29 ล้านล้านเหรียญ แต่หากรวมที่ไม่ใช่อาหาร 6 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งมหาศาลมาก” ดร.วินัย กล่าว  

ดร.วินัย กล่าวว่า งานเมาลิดกลางฯ 1438 มีพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จเปิดงาน ซึ่งในสถานการณ์ขณะนี้ พระบารมีของรัชกาลที่ 10 จะช่วยสังคมมุสลิมได้ เรากำลังได้พระมหากษัตริย์ที่ดีอีกพระองค์หนึ่ง 

“เรารู้สึกใกล้ชิดกับรัชกาลที่ 10 และด้วยบารมีของพระองค์ท่าน เราจะปลอดภัย พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในขณะที่พระบารมีของรัชกาลที่ 9 เปี่ยมล้นมาก เราจะแสดงออกให้เห็นว่า เราอยู่เคียงพระองค์ท่าน สังคมมุสลิมไม่ค่อยแสดงออก แต่ครั้งนี้คิดว่าเราควรแสดงออกบ้าง เพื่อแสดงถึงความรัก ความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ไฮไลท์จะเป็นการแสดงความจงรักภักดี จะระดมคนมาเฉลิมพระเกียรติ แสดงให้เห็นว่า พวกเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน” ดร.วินัย กล่าว 

ดร.วินัย กล่าวว่า ไฮไลท์ของงานเมาลิดกลางฯ อีกอย่างหนึ่ง คือ การนำเอา SMEs จากภาคใต้ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนำสินค้ามาจำหน่ายในงานเมาลิดกลางฯ ประมาณ 200 ราย รวมทั้งมีสตาร์อัพจากกรุงเทพฯ ด้วย “เด็กในภาคใต้ถือว่าเป็นอนาคต ของชาติ เพราะมีอัตราการเติบโตสูง จะต้องให้ความสำคัญ และ SMEs ที่เติบโตเร็วที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ ต้องการ ให้รัฐบาลให้ความสำคัญและช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จปีนี้งานฮาลาลเอ็กซ์โป จะเปิดให้จำหน่าย ฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนและลานสนามหญ้าจะทำเป็นแฟมิลี่แลนด์ให้ครอบครัวมาปิคนิกจะจัดสถานที่ให้สวยงาม” 

งานเมาลิดกลางฯ เป็นตลาดให้กับผู้ประกอบการ เหมือนเป็นการเปิดตัวให้คนรู้จัก เมื่อมาขายในงานเมาลิดแล้ว มีคนรู้จักแล้วก็จะตามไปซื้ออีก และในวันปิดงานนายกรัฐมนตรีจะมาปิดงาน ได้เห็นงานวิชาการ ศักยภาพของเรา ก็จะนำเอาเรื่องเศรษฐกิจ
ฮาลาลไปพูดต่อ 

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำฮาลาลล้อค มาแข่งกับอลาดินของมาเลย์ อาลีบาบาของจีน สามารถทำบิสิเนสแมทชิ่งกันได้เลย จะมีการจัดอบรม เพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาล ประมาณ 4,000 ราย”

ดร.วินัย กล่าวว่า ในวันเปิดงานก็จะเชิญพระสงฆ์ เชิญบาทหลวง มีซิกส์ มีพรหมณ์ มาร่วมพิธี เพื่อแสดงให้เห็นว่าอิสลามเป็นทางสายกลาง สามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้ ในอดีตอิสลามไม่มีสุดโต่ง เพิ่งมามี จึงต้องทำความเข้าใจกัน 

“คาดหมายว่าจะมีคนมาร่วมงาน 50,000 คน หรืออาจจะถึง 100,000 คน เฉพาะในวันเปิดงานมีคนเข้าร่วมก็เกือบ 10,000 คน จะช่วยสร้างยอดขาย สร้างรายได้ให้กับร้านค้า ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และจะต่อเนื่องไปจนหลังงานด้วย” ดร.วินัย กล่าว 

“อยากให้มาร่วมงานเมาลิดกลางฯ กันมากๆ เพราะปีนี้เป็นปีที่พระมหากษัตริย์เสด็จและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันกับมุสลิมมาก และพระองค์ให้ความสนใจกับมุสลิมมาก” ดร.วินัย กล่าวในที่สุด

สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 จัด ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2560 นอกจากมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย ทั้งวิชาการและด้านวัฒนธรรม และยังมีการออกร้านของพี่น้องมุสลิมด้วยสินค้าที่หลากหลายทั้งอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้า และอื่นมากกว่า 200 บูธ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 448 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 30 + 40 =
ความคิดเห็น :