Bookmark and Share

พาตีเมาะ สะดียามู ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯหญิงมุสลิมคนแรก บทบาทของเธอจากนี้ไปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ล่าสุด มีสุภาพสตรีมุสลิม ได้รับการแต่งต้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยคนหนึ่ง คือนางพาตีเมาะ สะดียามู  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นับเป็นสตรีมุสลิมคนแรกของประเทศไทยที่รับรับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชกรจังหวัด ตำแหน่งสูงสุดอันดับ 2 ในจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

คุณพาตีเมาะ สังคมทั่วไปอาจจะไม่รู้จักเธอมากนัก แต่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นชื่อที่ชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเธอทำงานที่นั่นมายาวนาน ตั้งแต่  จบการศึกษา รปศ.รุ่น 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ. ) ก่อนจะไต่เต้นสู่ตำแหน่งสำคัญ ในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บตง) เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศอ.บต. เป็น ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.)  ก่อนจะย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง และรับแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในที่สุด

ในการทำงานที่ศอ.บต. คุณพาตีเมาะ ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้าน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงที่ต่อสู้ลดความรุนแรงในพื้นที่ ทำงานแก้ปัญหาเด็กกำพร้า และหญิงหม้าย 

"ความรุนแรงยุติได้ หากรัฐเข้าไปสร้างพื้นที่ของผู้หญิงให้ทำกิจกรรมลดความรุนแรง ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียว แต่ต้องใช้พลังผู้หญิงของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเข้าไปเป็นกลไกสำคัญในการพูดคุย อยากให้สังคมไปเยี่ยมเหยื่อความรุนแรง" เธอ กล่าวในเวทีสัมมนาครั้งหนึ่ง ถึงการสร้างพลังผู้หญิงแก้ปัญหาความรุนแรง

ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มสตรีสมัยทำงานที่ศอบต.


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 16868 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 96 + 21 =
ความคิดเห็น :