Bookmark and Share

สมาคมสตรีเชียงใหม่ บริจาคผ้าห่มช่วยพี่น้องคลายหนาวสมาคมสตรีเชียงใหม่ บริจาคผ้าห่มช่วยพี่น้องคลายหนาว


สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จัดโครงการแบ่งปันความอุ่นจากใจ ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและความขัดสนที่พี่น้องร่วมชาติที่ประสบในฤดูหนาว ทางสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จึงจัดโครงการปันความอุ่นจากใจขึ้น โดยขอพี่น้องร่วมบริจาคผ้าห่มให้แก่คนยากจน คนแก่ คนด้อยโอกาสในอำเภอฝางทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ 5 มัสยิดตอนบนอันมีมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน (บ้านยาง) รวมทั้งนักเรียนศาสนา มัสยิดอัสสะอาดะฮ์ (หัวฝาย) นักเรียนฮาฟิสและพี่น้องชาวพุทธที่ยากจนในพื้นที่ มัสยิดอัลอักศอฺ (ดอยอ่างขาง) มัสยิดอัรเราะห์มะฮ์ (บ้านท่าตอน) มัสยิดอัลอิมานิ (บ้านป่าบง ฝาง) รวมทั้งหมด 350 ผีน โดยการมาของคณะกรรมการสมาคมได้การต้อนรับอย่างดี จากผู้นำมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่พร้อมเตรียมอาหาร อาหารว่าง ต้อนรับคณะการดำเนินโครงการในครั้งนี้ นำโดย อาจารย์อำพัน รัถยาพิทักษ์ นายกสมาคมและคณะกรรมการ ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันรวมบริจาค

อ.อำพัน รัถยาพิทักษ์ กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคมว่า เป็นการการรวมตัวของสตรีมุสลิม(มุสลิมมะฮฺ) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นบึกแผ่น มีความสมานสามัคคีกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมพลังให้เป็นหนึ่งเดียว “พลังในการรวมตัวกันจะเป็นพลังในการประสานทุกด้าน ทั้งงบประมาณ ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนจังหวัดของตนเอง อีกทั้งจะเป็นการผลักดันให้สตรีมุสลิมได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับพี่น้องศาสนิกอื่นและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะเป็นการรวมพลังสตรีแล้วยังจะผลักดัน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ความสำเร็จขอโครงการครั้งนี้สำเร็จได้ด้วย ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาคและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขออัลลอฮฺ (ซ.บ)ได้โปรดเพิ่มพูนริสกีที่มีบารอกัต ให้ความสุขสำเร็จแก่ท่านและครอบครัว ให้พระองค์ทรงรับทุกความดีที่ท่านทำด้วยเทอญ. อามีน นี่คือปรากฏการณ์ของสตรีมุสลิมภาคเหนือที่สามารถรวมตัวซึ่งพวกเขามาด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ ความเป็นเอกภาพของเหล่าสตรีผู้ศรัทธา ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 508 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 49 + 100 =
ความคิดเห็น :